Świętokrzyskie czeka na Ciebie

Plakat ŚcnC

O PROJEKCIE

“Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” to cykl 14 jednodniowych imprez edukacyjnych, które zorganizujemy na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w okresie 29.04.-17.05.2019 r.
Celem projektu, jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa, związanych z wpływem zanieczyszczonego powietrza na jakość środowiska i na zdrowie ludzi, poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, zwróceniu uwagi na korzyści płynące ze stosowania OZE oraz upowszechnianiu informacji o rozwiązaniach technicznych i technologicznych, których stosowanie w znacznym stopniu polepsza jakość powietrza atmosferycznego.

 

Projekt jest skierowany do dzieci oraz dorosłych i ma charakter otwarty. Realizowany będzie poprzez interdyscyplinarne warsztaty, gry i zabawy edukacyjne, spektakle teatralne oraz prelekcje o tematyce ochrony powietrza atmosferycznego.
Broszura program
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 140 000 zł.
Broszura okładka