O fundacji

Fundacja założona została w 2012 przez Piotra Muszyńskiego, wieloletniego działacza na rzecz kultury.

Główny zakres działalności Fundacji obejmuje:

• działalność w celu rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• wspieranie twórców, w tym niepełnosprawnych, prowadzących działalność artystyczną;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa

Rozpowszechnianie kultury wśród osób z różnych środowisk jest procesem przynoszącym wielowymiarowe korzyści. Kontakt z kulturą, artystami i autorytetami uwrażliwia, rozwija wyobraźnię, przynosi równowagę.

Dzieje się tak dzięki oderwaniu od codziennych zdarzeń, zanurzeniu się w innym świecie – często własnej wyobraźni. Jednak nie jest to zawsze bujanie w obłokach – spojrzenie na świat szerzej, z innej perspektywy może przynieść zaskakujące inspiracje i rozwiązania dla naszego życia. Poprzez kontakt z rożnymi formami kultury możemy wychowywać, rozwijać osobowość, kształtować postawy – postawy otwarte na świat i jego możliwości. Dlatego nasze działania często kierujemy poza główne ośrodki kulturalne. Jesteśmy w małych miasteczkach, wsiach. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami promującymi kulturę – domami czy ośrodkami kultury.

Upowszechnianie sportu jest drugim filarem działalności Fundacji. W tym przypadku także stawiamy na spotkania z autorytetami, gwiazdami. Życie sportowców to często wzór konsekwencji i wytrwałości. Regularna aktywność fizyczna oprócz zapewnienia zdrowia i dobrej kondycji na długie lata życia, odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu mocnego charakteru.
Zapraszamy do wspólnej działalności.