BIP

Fundacja „Zatrzymać Czas”
KRS 0000410623
REGON: 321273880
NIP: 9552339385

Siedziba:
ul. Iwaszkiewicza 102/2, 70-786 Szczecin

Biuro:
ul. Stanisława Augusta 75/44, 03-847 Warszawa
tel. 22 126 53 13

Piotr Muszyński
tel. kom. (+ 48) 697 011 688

biuro@zatrzymac-czas.org
www.zatrzymac-czas.org

Statut Fundacji (pdf)

2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 (pdf)

2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 (pdf)

2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 (pdf)

2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 (pdf)

2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 (pdf)
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 (pdf)

2013

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 (pdf)
Sprawozdanie finansowe za rok 2013 (pdf)