Mój głos w teatrze…

moj-glos-w-teatrze

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizujemy projekt Mój głos w teatrze… z udziałem Joanny Szczepkowskiej.

mkidn_small

 

 

 

Joanna Szczepkowska to artystka wielowymiarowa: ceniona za wybitne role teatralne, pisze sztuki dla teatru, ma w swoim dorobku niezapomniane role filmowe, jest autorką książek,
a ponadto zajmuje się publicystyką. Suma tych działań buduje przestrzeń w której odbija się niezwykła niepowtarzalna osobowość artystki. Jedną z cech tej osobowości jest obecność Joanny Szczepkowskiej w najważniejszych dyskusjach i debatach dotyczących roli artysty we współczesnym świecie. To nieustanne poszukiwanie twórczej przestani zaprowadziło Joannę Szczepkowską do Teatru Autorskiego, którego początkiem był monodram Goła Baba, a następnie spektakle ADHD i inne cudowne zjawiska, Pelcia, czyli jak żyć, aby nie odnieść sukcesu oraz Ballady Mickiewicza.

Mój głos w teatrze… zakłada zaprezentowanie 27 pokazów pięciu autorskich spektakli oraz realizację spotkań i dyskusji o obecnej kondycji teatru i jego obowiązkach wobec odbiorców.
Spektakle będą prezentowane w wybranych miastach w których istnieje profesjonalna infrastruktura (scena, zaplecze,techniczne), gdzie zwykle nie ma stałego teatru i zespołu aktorskiego, a przedstawienia
teatralne docierają tam na zasadzie impresaryjnej. W zależności od publiczności pokażemy spektakl najbardziej dla niej interesujący i mogący wywołać emocje i dyskusję.