Polska a strefa euro

polska-a-strefa-euro

Dzięki współpracy z Narodowym Bankiem Polskim zrealizowaliśmy 3 panele dyskusyjne na temat wejścia Polski do strefy euro.

Spotkania odbyły się podczas Festiwalu Media i Sztuka w Darłowie w dniach 9-11 lipca 2015 r. Paneli można posłuchać on-line: tutaj.